Main Content

TRUNG TÂM MUA BÁN (PRC) - CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT

Đăng ký ngay

Trung tâm mua bán (PRC)

Anh chị đang truy cập vào cổng thông tin mua bán, chào thầu của Công ty TNHH FPT Software (gọi tắt là FSOFT), trực thuộc tập đoàn FPT.
Đây là trang thông tin chính thức được vận hành bởi PRC - Trung tâm mua bán của FSOFT. PRC là bộ phận chịu trách nhiệm đảm bảo quá trình mua sắm hàng hóa cũng như các dịch vụ bên ngoài được thuận lợi, minh bạch và hợp lý.

Đăng ký nhận thông tin

Ngành Hàng

Hàng hóa dịch vụ IT

 • Phần cứng thiết bị IT
 • Phần mềm và bản quyền
 • Đường truyền

Đăng ký

IT goods and services

 • IT hardware
 • Licenses and software
 • Connectivity

Registration

Dịch vụ ngoài IT

  • Xây dựng và cải tạo,
  • Quản lý tòa nhà,khu làm việc
  • Bảo vệ, Căng tin, bếp ăn…

Đăng ký

Non IT goods and services

  • Construction and renovation
  • Building management, Site maintenance,
  • Security, Cafeteria…

Registration

Dịch vụ khác

 • Thuê văn phòng, Thuê xe ô tô và xe buýt,
 • Bảo hiểm, Kiểm tra sức khỏe,
 • Quà tặng, Vận chuyển, Sự kiện

Đăng ký

Other services

 • Office place renting, Bus and car renting
 • Insurance, Health check service,
 • Gift, Logistic, Event…

Registration